vernieuwen  verbinden samenwerken  verbeteren

het 5-punten plan

Het 5 Puntenplan is eind 2018 financieel gestopt,  maar de ideeën en inzet gaan door.
Terugkijkend naar gerealiseerde projecten
:

*   Versterken van het imago van Schoonoord “Reuze(n)dorp”
*   Ontwerpen van dorpslogo
*   Stickers met dorpslogo laten drukken
     Alle winkeliers voorzien van een raamsticker met dorpslogo
*   Initiatief en procesbegeleiding  ontwerp dorpsvlag.
*   Welkomstborden ontworpen die zijn geplaatst onder de bebouwd kom borden
*   Aanschaf 15 reuze bloempotten en beplanting voor in de Tramstraat en Slenerweg
*   Inventariseren en uitwerken van ideeën om het dorpscentrum te upgraden.
*   Bewonersavond belegd om de 3 ideeën voor te leggen en vast te stellen  wat de
     voorkeur is van de dorpsbewoners.
*   Ontwerpen van een lay-out voor de toonbankstandaards met “reuze(n)aanbiedingen”.
     Winkeliers voorzien van 2 toonbankstandaards
*   Modificaties aanbrengen aan het ophangsysteem voor de activiteiten borden
*   80 nieuwe activiteiten borden ontworpen en aangeschaft
*   Bermen van Tramstraat en Slenerweg voorzien van 35000 bloembollen
*   20 lantaarnpalen voorzien van een 3 weg lantaarnhouder voor kioskvlaggen
*   Ontwerpen en aanschaffen van 50 kioskvlaggen en vlaggenstokken
.

lopende punten

*   samenwerking verenigingen
*   noodzaak starterswoningen
*   samenvoeging basisscholen
*   sportfaciliteit nieuwbouw/ renovatie
*   verkeersveiligheid
*   verbeteren dorpskern
Copyright © DBS 2019.  All rights reserved.