HOMESTART COEVORDEN ZOEKT VRIJWILLIGERS

Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het minder goed gaat; door ziekte, lastige opvoedsituaties, weinig of geen contact met vrienden en familie, gebrek aan geld, spanningen met je partner of alleenstaand ouderschap.  Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om naar je te luisteren, (samen) aandacht besteden aan de kinderen, met jou iets onderneemt of een handje helpt bij het regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan een steuntje in de rug bieden.

Preventie belangrijk voor goede start
Home-Start is van mening dat preventie en vroegtijdig inzetten van de ondersteuning van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. De gezinnen worden thuis bezocht door de vrijwilliger, die zelf ervaring heeft als ouder en met het opvoeden van kinderen. Vanuit gelijkwaardigheid gaan ouders, samen met de vrijwilliger actief op zoek naar oplossingen.

Ben jij positief ingesteld, ben je een dagdeel in de week beschikbaar en denk je vooral in mogelijkheden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil jij vrijwilliger worden meld je dan snel aan! In mei start er weer een nieuwe training voor vrijwilligers in Zuid Oost Drenthe. De groep zit nog niet vol dus reageer via één van deze adressen:

home-startcoevorden@icare.nl    of
home-startborgerodoorn@icare.nl

PERSBERICHT: GLASVEZEL COEVORDEN GAAT AANLEGGEN

Zuidenveld 40% ruim gepasseerd, aannemer start op 13 mei

“Het is niet ondenkbaar dat de aanleg start met 50% in plaats van met de vereiste 40%”, stelt voorzitter Jaap Ruiter opgewekt vast. “We zijn natuurlijk heel erg blij met en ook heel trots op dit percentage. Dat hebben onze vrijwilligers toch maar mooi bereikt!” De stichting Glasvezel Zuidenveld krijgt ook nog steeds abonnementen binnen, vertelt Ruiter.
Er kan dus gestart worden met de aanleg?
“Jazeker”, bevestigt Ruiter, “we hebben afgelopen week het eerste werkoverleg gehad met de aannemer, die is deze week al begonnen met de voorbereidingen en de feitelijke werkzaamheden zullen op 13 mei beginnen. Uiteraard maken we nog een datum bekend  voor een feestelijk moment waarop de eerste schop in de grond gaat.”
Waar de aanleg zou starten, was lang nog onduidelijk. Velen veronderstelden dat de plaats waar de meeste abonnementen afgenomen waren, de gelukkige zou zijn.
“Dat is niet het geval”, verklaart Ruiter. “De aannemer blijkt te moeten beginnen op een plek waar we meteen ook kunnen inkoppelen op het landelijke netwerk. Dat internet van ons moet immers wel ergens vandaan komen. Daarom starten we in het gebied bij Geesbrug.”
Hoe het project verder uitgerold zal worden, komt binnenkort op de website te staan, vertelt Ruiter.
“Grofweg zal de route als volgt lopen: eerst dus Geesbrug, Gees, Zwinderen en Oosterhesselen, dan omlaag en boven Coevorden langs naar Dalen, Stieltjeskanaal en zo verder tegen de klok in”, legt hij uit en voegt daar nog aan toe dat er zeer binnenkort voor geïnteresseerde bewoners veel praktische informatie over de aanleg gegeven zal worden op infoavonden.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPSEN IN GEMEENTE COEVORDEN

In de week van 23 april gaat gemeente Coevorden beginnen met het preventief behandelen van bomen tegen de eikenprocessierups.  We richten ons daarbij op wegen waar vorig jaar de meeste nesten zijn verwijderd. En op locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bij scholen, bejaardenhuizen en feestterreinen.
Eind april/begin mei vormen zich bladeren aan de eikenbomen. Dat is het moment om de eikenprocessierups op een biologische en natuurvriendelijke manier te bestrijden. Daarbij worden natuurlijke vijanden van de rups (kleine aaltjes) met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor mensen, planten en dieren. Ze hebben alleen effect op de eikenprocessierups, omdat andere kwetsbare of beschermde rupsensoorten op dat moment nog niet in de bomen aanwezig zijn.

's Avonds en/of 's nachts
De bestrijding gebeurt 's avonds en/of 's nachts, omdat dan het beste resultaat wordt bereikt. De aaltjes kunnen namelijk niet goed tegen daglicht en drogen overdag snel uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd met tractoren, dit kan enige geluidsoverlast opleveren. Het is niet mogelijk om een precieze datum aan te geven waarop de werkzaamheden plaatsvinden, dit hangt af van de weersomstandigheden.

Voorzorg
Hoewel de preventieve bestrijding met aaltjes niet schadelijk is voor mens, plant en dier adviseren we bewoners rond het betreffende gebied tijdens de werkzaamheden niet onder de nevel door te wandelen of te fietsen om te voorkomen dat u in aanraking komt met de spuitnevel.

Rood/witte linten
De rupsen maken eind mei/begin juni hun nesten. Als de gemeente een nest ontdekt of een melding krijgt, wordt een rood/wit lint om de boom gespannen met de waarschuwing: Let op, eikenprocessierups. De nesten in deze bomen worden, in opdracht van de gemeente, zo spoedig mogelijk opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Als het nest is geruimd, wordt het lint weer verwijderd.

Meld een nest
Ziet u zelf een nest? Waarschuw dan direct de gemeente, telefonisch via 14 0524 of per e-mail: meldpunt@coevorden.nl
Meld het nest ook als u eigenaar bent van grond of bomen met daarop de eikenprocessierups. De bestrijding van zo'n nest is voor eigen kosten, maar kan in overleg met de gemeente meegenomen worden bij het ruimen van nesten in de openbare ruimte. Als u het nest op eigen initiatief wilt bestrijden, schakel dan altijd een deskundig bedrijf in.
Copyright © DBS 2019.  All rights reserved.