Openbaar vervoer in Schoonoord

 

Bij de Gemeente Coevorden liggen voorstellen, middels een motie, om Lijn 25 Coevorden – Zweeloo  door te laten rijden naar Schoonoord via de Schapendijk of eventueel via Wezuperburg en de route door Schoonoord zelf, deze plannen zijn in onderzoek en de vervoersdeskundig van Qbuzz zij zijn enthousiast omdat het centrum van Drenthe beter bediend wordt op deze manier en de stad Coevorden beter bereikbaar maakt.

Lijn 25 zou dan aansluiting moeten geven op lijn 21 Emmen – Assen .v.v. en lijn 27 Emmen – Hoogeveen v.v. die ook in Zweeloo komt. Scholieren kunnen zich dan ook oriënteren op de Nieuwe Veste in Coevorden en Esdal in Oosterhesselen. Ook is het voor mensen die van het OV afhankelijk zijn, gemakkelijker om het gemeentehuis te bereiken. Vanaf december 2019 gaat Qbuzz weer zelf lijn 25 rijden, nu door taxi Dorenbos. Het verzoek van Henk is dus of Dorpsbelang zich achter de plannen zou scharen, hoe meer “druk” hoe groter de kans dat het OV bureau akkoord gaat met een “proef”.Misschien ook een onderwerp voor het overleg Wijk en Dorpenronden.

Hieronder vindt u de motie in zijn geheel.

 

Gemeenteraad

Vergadering  : 6 november 2018

Agendapunt  : Motie Beter Openbaar Vervoer

Onderwerp   :  Wijziging dienstregeling 2020

 

Motie nr. 

 

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

 

Constaterende dat:

·  In de gemeente Coevorden het openbaar vervoer wordt verzorgd door het OV-bureau als opdrachtgever aan QBuzz, de uitvoerende partij;

·  De gemeente Coevorden begin 2019 wensen tot verbetering van de dienstregeling 2020 en eventueel tussentijdse wijzigingen van de dienstregeling 2019 kan doorgeven en bespreken met het OV-bureau;

  • De gemeente Coevorden de wens heeft uitgesproken het openbaar vervoer in de dorpen te verbeteren.

 

Overwegende dat:

·  De buslijn 25 Coevorden – Zweeloo een deel vormt van een belangrijk as door het centrale deel van Drenthe;

·  Dat er een goede mogelijkheid is lijn 25 door te trekken naar Schoonoord;

·  Daarmee een goede koppeling te maken is naar lijn 21 Emmen – Assen, waardoor naast Schoonoord ook Sleen en De Kiel beter per bus verbonden zijn met Coevorden;

  • Het tevens een verbetering zou zijn als de buslijnen 21, 25 en 27 weer door de dorpen Sleen, en Oosterhesselen rijden.

 

Verzoekt het college:

·  Het OV-bureau te verzoeken een onderzoek uit te voeren en wijzigingen door te voeren in de dienstregeling 2020 aangaande de volgende punten:

o   het verlengen van buslijn 25 naar Schoonoord, zodat er een rechtstreekse busverbinding Schoonoord – Zweeloo – Coevorden ontstaat;

o   een optimalisatie van de reistijden van de lijnen 21, 25 en 27 te onderzoeken, zodanig dat de bussen weer door Sleen en Oosterhesselen rijden;

·  De gemeenteraad erbij te betrekken indien er onoverkomelijke bezwaren zijn bovengenoemde wijzigingen door te voeren;

  • De gemeenteraad en de bewoners van onze gemeente vroegtijdig te informeren over de voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling 2020;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

 

 

ondertekening raadslid/leden/naam fractie

 

Gilbert Mulder

PvdA

 

BBC

 

CDA

 

 

Resultaat stemming:

Aangenomen/verworpen met      stemmen voor en       stemmen tegen